VASTON-BV rechauffe of beech and oak wood

Условия за използване

Обратно

Условия за използване

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ КАТО КЛИЕНТ НА Вастон БВ

Уважаеми клиенти, като КУПУВАЧИ Вие имате отговорността да изберете точният продукт според нуждите Ви. Внимателно подберете спецификацията на продукта, за да сте сигурни, че ще Ви бъде полезен. Когато купувате,  уверете се, че  избраната стока е в подходящ търговски вид, има всички необходими части и аксесоари в комплекта  и целостта и не е нарушена, преди да напуснете обекта. Вашият подпис върху документа (фактура, стокова разписка, протокол и др.) удостоверява съгласието Ви с особеностите на стоката, която плащате, нейният външен вид и цялост.

КОГА МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ СТОКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ?

При дефектирала стока Вие имате право да я рекламирате при условие, че:
 

· Притежавате документ за покупка и/или гаранционна карта, издадени от Вастон БВ.

· Вие сте използвали стоките според тяхното предназначение и/или инструкции за употреба.

· Вие сте сглобили стоките според инструкциите за сглобяване.

· Вие не сте третирали стоките с вещества и препарати, които да предизвикат увреждане на съставните материали.

· не присъства следа от умишлено нараняване, нараняване по невнимание или погрешна употреба.
 

Рекламацията трябва да бъде отнесена към магазина, от който сте закупили дефектиралата стока, на отдел Информация, или към оторизирания за търговската марка сервиз.

В КОИ СЛУЧАИ Вастон БВ НЕ МОЖЕ ДА УВАЖИ ПРЕДЯВЕНА РЕКЛАМАЦИЯ?
 

· Когато не притежавате документ за покупка и/или гаранционна карта, издадени от Вастон БВ.

· Когато рекламацията е извън регламентирания срок по гаранционна карта или по закон.

· Когато е налична повреда, предизвикана от неправилна или недобросъвестна експлоатация, неправилно съхранение, прекалено високо натоварване или неправилен монтаж.

· Когато стоката е купена в нарушен вид или с липсващи части, заради което сте платили намалена цена.

· Когато се установят следи от използване на химични вещества и препарати, които предизвикат увреждане на съставните материали или външния вид на стоката.

· Когато продуктът функционира според предназначението си и няма установен дефект или повреда.

· Когато стоката е повредена в следствие на опасни климатични условия или природни бедствия.
 

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНА СТОКА ОТ Вастон БВ?

 Според Закона за защита на потребителите нито един търговски обект не е длъжен да приема вече закупена стока, освен в случаите, когато стоката има увреждане или дефект. Въпреки законовите норми, Вастон БВ прави изключения и заменя грешни стоки при стриктно спазване на следните условия:
 

· Трябва да представите документ за направената покупка (касова бележка, фактура).

· Закупената стока трябва да е в перфектен търговски вид и с непокътната опаковка.

· Закупената стока не трябва да е ползвана или разпечатвана.

· Срока, в който можете да замените стоката е 7 дни след покупката.

· Замяната на стоката може да бъде само със сходен тип продукт (Пример: можете да замените закупен смесител само с друг вид смесител. Не можете да го замените със вид инструмент или друг несходен продукт).

· Когато замените артикул с друг, по – евтин, разликата в цената трябва да се оползотвори на момента, като изберете стока от магазина.

· Вастон БВ си запазва правото да не приеме дадена стока за замяна след консултация с представител на магазина, при наличие на обстоятелства, които не са описани.
 

Екипът на Вастон БВ Ви благодари, че сте наши клиенти!